Att hyra bil väcker ofta frågor. Här hittar du svaren på de vanligaste.
Åldersbegränsningar?

För samtliga hyrbilar gäller att hyrestagaren fyllt 24 år.

Vad kostar det att hyra bil?

Priset är beroende av hyrtid och körsträcka. Ofta ingår viss körsträcka i grundpriset och då betalar du endast efteråt för eventuella överskjutande kilometer. Alternativt kan du hyra med fri körsträcka. Ju längre hyrtid desto lägre dygnspris.

Kostnader för drivmedel, eventuella parkeringsavgifter och bötesbelopp för hastighetsöverträdelser tillkommer.

Lägsta-pris-garanti?

Att vi garanterar lägsta pris innebär att du inte behöver låsa dig för fri körsträcka eller för dygnshyra plus överkilometer. Du får det lägsta priset i prislistan när du återlämnar hyrbilen till oss.

Vilken självrisk gäller vid skada?

Det beror på typen av skada. De olika försäkringsmomenten är följande:

 • Trafikskada
 • Vagnskada
 • Stöldskada
 • Brandskada
 • Glas
 • Bärgning och räddning

Hur mycket den aktuella självrisken är framgår av Allmänna hyresvillkor. Hyrestagaren friskriver sig ej från ansvar för reparationskostnader avseende skador som uppstått genom vårdslöshet, t.ex. slarvigt lastad bil, fläckad eller trasig inredning, sönderbrutna reglage, feltankning, punktering, borttappad nyckel och liknande.

Får jag köra med hyrbilen i andra länder?

För att köra med hyrbilen utomlads krävs ett skriftligt godkännande från oss. De länder som kan komma ifråga är Norge, Danmark och Finland. Våra hyrbilar får ej föras till andra länder.

Ring till oss på 031-12 91 95 om det är någon fråga du fortfarande undrar över.

Vad betyder ert medlemskap i Biluthyrarna Sverige?

Biluthyrarna Sverige är en branschorganisation för företag som bedriver biluthyrning. Den gemensamma målsättningen är säkerhet, kvalitet, fackmässig service och kundvänlig policy samt trygghet för kunden.

Organisationen ger utbildning och ställer krav på medlemsföretagen. Därför betraktas medlemskapet i Biluthyrarna Sverige som en kvalitets- och garantistämpel.

Bland kraven på medlemsföretagen märks bl.a:

 • Företaget är registrerat hos myndigheterna och har tillstånd att bedriva biluthyrning.
 • Innehavaren har gott anseende och yrkeskunnig personal.
 • Det är god ordning på lokaler, bokföring och redovisning.
 • Fordonen är i gott skick.
 • Företaget har öppet minst under gängse affärstid.
 • Vid en eventuell tvist följs Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.
 • Samtliga fordon är registrerade och försäkrade som uthyrningsfordon.

Detta är krav som säkrar kvaliteten för dig när du hyr personbil, lastbil eller minibuss hos oss.
Har du fler funderingar eller frågor går det bra att ringa till oss på telefon 031-129195.

Fler detaljer hittar du hos Biluthyrarna Sverige.